Historie

De Zuid-Willemsvaart

Koning Willem I der Nederlanden (waartoe in die tijd ook België en Luxemburg behoorden) was een van de voortrekkers van het plan om een kanaal van Maastricht naar ’s-Hertogenbosch te laten graven. De Zuid-Willemsvaart, zoals de naam voor dit plan luidde, kwam via Weert en Helmond te lopen. Men gebruikte hierbij de delen van het kanalenstelsel van Napoleon die al klaar waren. Deze vaarwegen werden enigszins verbreed en uitgediept. In juni 1825 was het eerste gedeelte al bevaarbaar en op 24 augustus 1826, de verjaardag van Koning Willem I, vond de officiële opening plaats.

Industrieën

Door de komst van de Zuid-Willemsvaart vestigde zich ook een aantal industriële bedrijven aan het kanaal in Weert. Zoals de Trumm-Bergmans Pijpenfabriek (1855), de Weerter Scheepsbouw maatschappij (1858), de dextrine- en kunstgomfabriek van de Gebr. Frencken (1900), het Landbouwbelang (1912), de Gasfabriek, de N.V. Meelfabriek Weert van de Gebr. Van de Venne (1906), in 1909 werd door Jos Mathijsen de Wertha-Brouwerij aan het kanaal gebouwd. Op 20 september 1935 wordt in Weert de Nationale Lucifersfabriek N.V. opgericht. Deze fabriek ‘De Zwiegel’ verrijst uiteraard ook langs de Zuid -Willemsvaart.

Behoud Mouttoren

De Wertha Brouwerij werd in 1909 opgericht door Jos Mathijsen. Hij brouwde ondergistend bier, onder meer pils, stout en oud bruin. In 1934 fuseerde Wertha met Oranjeboom in Rotterdam. In 1960 verdween Wertha als zelfstandig biermerk en ging de brouwerij het merk Oranjeboom brouwen. In 1969 werd Wertha gesloten. Nagenoeg alle gebouwen gingen tegen de grond. Alleen de Mouttoren en het kantoor bleven staan. Het had weinig gescheeld of ook de toren zou vijftig jaar na sluiting van de brouwerij alsnog gesloopt worden om plaats te maken voor een woontoren. Met plannen voor een brouwerijmuseum, Bed & Breakfast en uitzichtpunt is de Mouttoren gered van de slopershamer. Komend voorjaar wordt gestart met de renovatie.

Ontstaan Wertha Boulevard

Aan de Industriekade (nu Wertha Boulevard) kwam aan het begin van de twintigste eeuw onder invloed van de goed op gang gekomen industriële ontwikkeling een markant lineair bebouwingspatroon tot stand. Bestaand uit overwegend vroeg industriële ondernemingen, gericht op de handel, opslag en vaak bewerking en verwerking van vooral agrarische producten. Na de sloop van het Landbouwcomplex in 2004 ontstond zo de huidige Werthaboulevard.